Pravidla užití webových stránek

O používání souborů cookie a osobních údajů

Webové stránky společnosti Auto vision s.r.o. využívají soubory cookie a podobné technologie, které ukládají informace do vašeho počítače, mobilního telefonu nebo tabletu. Ty jsou obvykle uloženy v prohlížeči zařízení. Soubory Cookie používáme k tomu, abychom umožnili návštěvníkům přístup k různým funkcím na našich webových stránkách, rozlišili uživatele mezi sebou a analyzovali výkonnost našich webových stránek a využívali zájmově orientovanou reklamní kampaň zaměřenou na uživatele. To se do určité míry opírá o používání osobních identifikovatelných informací od našich uživatelů - jak je popsáno níže - a pomáhá nám vylepšovat naše webové stránky a zpřístupňovat digitální komunikaci našim příjemcům. Návštěvníci našich stránek se mohou dobrovolně rozhodnout, jestli budou používat soubory cookie prostřednictvím nastavení prohlížeče nebo zařízení. V nastavení vašeho prohlížeče můžete upravit preference, které soubory cookie bude prohlížeč stahovat. Zde můžete také odstranit všechny existující soubory cookie, které jsou uloženy v prohlížeči nebo zařízení. Upozorňujeme, že pokud zablokujete všechny soubory cookie ve vašem prohlížeči nebo zařízení, může to mít za následek pokles výkonu a a zhoršení funkčnosti našich (a dalších) webových stránek.

Účel souborů cookie na této webové stránce

Naše webové stránky používají soubory cookie vložené námi nebo třetími stranami pro následující účely:
  • Analýza: Využíváme soubory cookie k tomu, abychom počítali jednotlivé návštěvníky na našich webových stránkách a vypracovávali statistiky týkající se provozu a funkčnosti našich webových stránek. Software, který používáme, ukládá informace o počtu zobrazení jednotlivých stránek a informace o geografické poloze, zařízení, operačním systému a prohlížeči.
  • Přihlašovací služby: Pokud webová stránka nabízí možnost přihlašovacích služeb, uložíme ve vašem prohlížeči nebo zařízení identifikační číslo a čas přihlášení do souboru cookie. To umožňuje, že se po každém otevření stránky již nebudete muset přihlašovat znovu.
  • Zájmově orientovaná reklama online: Můžete se setkat s reklamami firem na jiných webových stránkách v důsledku souborů cookie umístěných na vašem prohlížeči nebo zařízení. Tyto informace nejčastěji vycházejí z prohlédnutého obsahu, informací o uživateli nebo zeměpisné polohy. Pomocí této metody se snažíme identifikovat vaše zájmy a inzerci vám přizpůsobit. Jedná se o remarketingovou technologii, která je produktem dodávaným externími dodavateli, jako je Google nebo Facebook.
  • Párové profily: Při vytváření párových profilů vycházíme z údajů o chování získaných z našich webových stránek. Na základě získaných znalostí o jedné skupině uživatelů představujeme těmto uživatelům nové segmenty s podobnými zájmy a chováním, jako je původní skupina uživatelů. 
Kontakt – získání přístupu

Auto vision s.r.o. je správce vašich osobních údajů a odpovídá za jejich zpracování. Pokud chcete získat přístup, extrahovat, opravovat nebo vymazávat osobní údaje, které jsme o vás uložili, zašlete laskavě emailovou zprávu na adresu prodej@auto-vision.cz. Můžete také vznášet námitky, požadovat omezení nebo kdykoli svůj souhlas odvolat. Chceme vás rovněž informovat, že pokud nejste spokojeni s naším zpracováváním vašich osobních údajů, můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Jak mohu odstranit, nebo zablokovat cookies?

Používání souborů cookie lze nastavit pomocí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Soubory cookie lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen některých souborů cookie. Omezení používání cookies může mít vliv na některé funkce, které jsou důležité pro optimální fungování webových stránek. V případě, že je některá z funkcí webových stránek nefuknční, je vhodné zkontrolovat nastavení cookies ve webovém prohlížeči a přijetí cookies zařízení umožnit.

Pod textem je uvedeno několik odkazů, které vám mohou pomoci při konfiguraci „cookies“ v nejčastěji používaných prohlížečích:

Souhlas se zpracováním osobních údajů z kontaktního formuláře za účelem zpětného kontaktování tazatele a doručení odpovědi na vložené přání/dotaz/připomínku.

Společnost Auto vision s.r.o,, se sídlem Kolískova 473/15 Brno-střed Trnitá,, PSČ 602 00, IČ: 14109565 DIČ: CZ14109565, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 126714 („Správce“), má zájem efektivně komunikovat se svými zákazníky a aktivně přijímat dotazy, přání a připomínky týkající se produktů společnosti a jejího působení na trhu, k čemuž mimo jiné slouží kontaktní formulář umístěný na internetových stránkách společnosti. Účelem zpracování osobních údajů z kontaktního formuláře je zpětné kontaktování tazatele a doručení odpovědí na vložené přání, dotaz či připomínku.

Osobní údaje tazatele jsou zpracovávány v rozsahu informací uvedených tazatelem do kontaktního formuláře a pouze po dobu 60 kalendářních dnů ode dne udělení tohoto souhlasu.

Osobní údaje tazatele nebudou poskytovány třetím stranám nebo předávány do třetích zemí. Správce je oprávněn zpřístupnit osobní údaje tazatele osobám, které osobní údaje zpracovávají pro Správce jako jeho zpracovatelé (např. tvůrci webových stránek). Aktuální seznam zpracovatelů bude zaslán po vyžádání na adrese prodej@auto-vision.cz. 

Udělení tohoto souhlasu je zcela dobrovolné. Tazatel má právo tento souhlas kdykoli odvolat písemným oznámením doručeným Správci. V takovém případě bude zpracování osobních údajů prováděné na základě tohoto souhlasu neprodleně ukončeno. Odvoláním souhlasu nicméně není dotčena zákonnost zpracování v období před jeho odvoláním.

Tazatel nemá zákonnou povinnost poskytnout své osobní údaje Správci. Pokud však tazatel své údaje Správci neposkytne, nebude mu možné doručit odpověď na jeho dotaz, přání či připomínku. Tazatel má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování. Za podmínek stanovených v čl. 20 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES má tazatel právo na přenositelnost osobních údajů, které se ho týkají a které poskytl Správci. Tazatelé mohou v otázkách zpracování svých osobních údajů kontaktovat Správce, a to na e-mailové adrese prodej@auto-vision.cz..

Pokud se tazatel domnívá, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, má právo obrátit se na Správce s žádostí o zjednání nápravy, a to na e-mailové adrese prodej@auto-vision.cz. Jestliže bude žádost tazatele shledána oprávněnou, Správce neprodleně odstraní závadný stav. Tím není dotčena možnost tazatele podat stížnost přímo u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
Naše webové stránky vloží soubory cookie do vašeho prohlížeče nebo zařízení, pokud máte tuto funkci v nastavení prohlížeče aktivovanou. Tyto soubory cookie používáme ke zlepšení funkčnosti těchto webových stránek, analýzám a pro zájmově orientovanou reklamu. Souhlasím | Přečtěte si více